Vultures

Lyrics & music: 2000 Henrik Wigestrand

(about media coverage of a a 1977 rape and murder case in Norway,
with newspaper photo captions in the second verse)


Så er nok en pike funnet drept, og som seg hør og bør
So, another girl has been found murdered, and as we may expect
blir det førstesidesensasjon, herr nyhetsredaktør;
there's another front page sensation, Mr Editor.
Nå skal Dagbladet og VG selge enda mer enn før,
Now the tabloids will sell even more than before,
her skal ikke én detalj få slippe unna deres klør.
and not a single detail will slip out of their claws.


Så jeg spør, herr redaktør, hvis du tar mitt spørsmål inn:
So I simply ask, Mr Editor, if you should happen to print my question:
Hva ville du ha skrevet hvis det skjedde datteren din?
What would you have written if the girl was your own daughter?

Bildet viser hennes bolig. Hennes russekort sees her.
This is her apartment. This is her graduation photo.
Og her kjempet hun sin dødskamp. Selve mordet skjedde der.
Here, she fought for her life. Here, she was murdered.
Her blir liket båret bort, og der står hennes mor og far.
Here you see them carry the corpse away, and there's her mother and father,
Her er vennenes beskrivelse av mennesket hun var.
And this is how her friends describe what she was like.

Så jeg spør..
So I simply ask….

Men den enes død er Dagbla'-brød(tekst) - dét er moralen din;
But a dead body makes good body text - that's your motto,
Du forstørrer en tragedie, og knuser en ruin.
You enlarge a tragedy and crush a ruin.
Selv når gjerningsmannen er blitt tatt, og sitter i arrest,
And even when the murderer has been caught,
går det andre fri som voldtok de som savner henne mest;
others will go free, who raped those who miss her the most.

Så jeg spør...
So I simply ask…

 

(Contents)(Previous)(Next)