Visesangeren/låtskriveren (8)

Om man kan hetse bransjekolleger,
kan man også inspirere alle de 1500
i IBM Norge, tenkte visesangeren.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men skal man more eller misjonere?
Visesangerens første misjonsferd gikk til Finland. For å more finner.
(Next)

.

(Contents)