Henriks fotspor på nettet/Henrik's ultra-small footprints on the Internet

Henrik dukker opp her og der på internettet, som en slags digital linselus;

En endeløs serie med mer og mindre kjedelige artikler hos Den Norske Dataforening.

Som poet, kunstner og modell i Provence.

Barbro Siljeheds kriminalnovelle - med Henriks vise "Gribber" (i Thorstein Bergmans versjon) som illustrasjon (PDF)

Som bidragsyter til "Musik och poesi om Hässelby Slott"

Laurel Groves inntrykk fra Forum 2000 i London - og Henrik - i amerikansk fagtidsskrift. Side 16. (PDF)

Intervju med Henrik om kaotisk fornorsking av dataspråk

Foredragsholder: "Intranett - virtuell møteplass for kunstig intelligens - eller vice versa?" i Budapest i mars 2001

Sang fra data-pubmøte om "Brukerne er noe herk!"

Foredragsholder i Québéc 1998: Developer vs. Communicator: Our Conflict in a Historical Perspective

Foredragsholder med multimediashow på Tek-uka på Høgskolen i Østfold 1999

Arrangør av og foredragsholder på Yggdrasil-konferansen 1999 og 2000

Presentør av utstillerne på EDOK-konferansen 1999

Foredragsholder om dokumentasjonens historie i Lisboa i mars 2000

Foredragsholder under den femårlige Forum-konferansen for technical communicators i London, juni 2000

Korte fagtidsskriftomtaler av Henriks foredrag i London, av Jeff Hibbard, Laurel Groves og en hollender.

En av Henriks artikler som midlertidig redaktør i Den Norske Dataforening våren 2001 - for Computerworldsidene

Artikler i tidsskriftet TC Forum:

(Contents)

English

You no speak Norwegian?