De 10 Excelvettregler

[I den engelske originalen til Excel for Dummies heter dette kapitlet "Ten Commandments", og vitsen er at det står "Thou shalt not" og lignende i sammenheng med Excel. Sånt er det ikke noe poeng i å oversette direkte, så Henrik skrev om alt sammen til De 10 Excelvettregler.
I senere utgaver av boken, oversatt av en annen, importert oversetter, er dette kapitlet tatt med - uten å oppgi noen kilde. Den nye oversetterens kvaliteter vises blant annet i hans kopiering av Henriks urnorske eksempler - med noen justeringer, som for eksempel å forandre bakeriet "Kakebua" til "Kakedua". Det er tydelig at IDG satser på kvalitet og ryddighet på alle fronter. Quality for Dummies - perler for svin?]

Det finnes fjellvettregler og det finnes Excelvettregler. Begge deler har til felles at hvis du følger dem, kommer du trygt og raskt frem dit du har tenkt deg, og har en fabelaktig fin tur underveis. Excel-fjellreglene lyder som følger:

  1. Grav informasjonen ned i tide - lagre endringene ofte (Velg Fil > Lagre, eller trykk på Ctrl+S). Hvis du ikke orker å lagre den selv, så bruk automatisk lagring (Verktøy > Tilleggshenteren >Autolagre), slik at endringene lagres trygt med regelmessige intervaller.
  2. Vis respekt for navnereglene - bruk maksimalt åtte tegn og ikke noe mellomrom når du lagrer arbeidsboken første gang. La XLS-filforlengelsen greie seg selv. Meld fra på hvilken stasjon og i hvilken filkatalog du legger arbeidsboken i, slik at du unngår tidkrevende leteoperasjoner etter savnede arbeidsbøker. Ikke lytt til erfarne Macintosh-folk - deres arbeidsbøker kan kalles hva som helst, og er derfor lettere å finne igjen. (Men legg ikke ut på lange navn uten skikkelig trening.)
  3. Spar plass på regnearket - og i maskinens minne. Ikke legg ut på turer over hele regnearket, men hold deg samlet i tabeller og celler i nabolaget, uten tomme kolonner og rader, unntatt når du må gå opp noen spor mellom tabellene.
  4. Legg ikke ut på formelskriving uten et likhetstegn (=) først. Men erfarne fjellfolk fra Lotus 1-2-3 har lov til å begynne sine formler med plusstegn og funksjonene med @.
  5. Meld fra hvilken eller hvilke celler du vil behandle, ved å velge (merke) dem, før du slipper Excel-kommandoene løs på dem.
  6. Vend om i tide - bruk Angre-funksjonen (Rediger > Angre eller Ctrl+Z) med det samme du ser du har gått feil løype eller brukt gal smørning i regnearket, slik at ulykker kan unngås. Gå ikke videre før du vet du er på rett vei, og alle feil er rettet på.
  7. Ikke utløs ukontrollerte ras som sletter, ødelegger, eller skyver til side hele kolonner eller rader, før du er sikker på at det ikke befinner seg levende celler i det planlagte rasområdet. Bruk gjerne kart og kompass.
  8. Vis respekt for forhåndsvisningen (Fil > Forhåndsvisning). Ikke legg ut på store utskriftsoperasjoner uten å ha lyttet til (og sett på) alle sidene ved forhåndsvisningen. Det er ingen skam å snu før skriveren går seg vill.
  9. Spar på kreftene til maskinen - vær rustet mot tunge beregnvær over store regneark og arbeidsbøker. Bruk Verktøy > Alternativer > Beregning til å gjøre beregningen manuelt og ikke automatisk. Vis respekt for krysset i avkrysningsboksen Omberegn før lagring, når du planlegger manuell beregning. Bruk Beregn nå-knappen (F9) til selv å styre beregningen (vis respekt for Beregn på statuslinjen), men husk å gjøre det før utskrift.
  10. Gjør dine arbeidsbøker og regneark godt rustet mot skader, uhell og skred utløst av andre, ved å beskytte dem med Verktøy >Beskyttelse > Beskytt ark eller Beskytt arbeidsbok. Under ekstreme forhold kan du beskytte dem ytterligere med passord. Men husk at hvis passordet kommer bort, kan ikke alle verdens St Bernhard- og lavinehunder finne igjen arbeidsbøkene og regnearkene dine.

. (Contents)