Forum 2000, 13 en 14 juni in London

 (Forum wordt eens in de vijf jaar georganiseerd door INTECOM, de overkoepelende internationale organisatie van verenigingen van technisch communicatoren)

Dit jaar waren er ongeveer 350 deelnemers uit 23 landen.

 Het was leuk, stimulerend, en erg gezellig om eens met vakbroeders uit de rest van de wereld te praten. Blijkt dat in sommige landen het vak van technisch schrijven behoorlijk uitontwikkeld is. Dat betekent dat er relatief veel opleidingsmogelijkheden voor technisch schrijvers zijn, dat er vakverenigingen bestaan, dat er normen en eisen zijn op het gebied van technische communicatie. In andere landen (waaronder Nederland) is het vak technisch schrijver nog niet zo bekend.

 Forum is traditioneel als volgt opgezet:

Information sessions: de traditionele lezingen, maar wel met mogelijkheid met kleine groep geinteresseerden verder te praten. Enkele onderwerpen:

         diverse lezingen over single sourcing (op basis van gebruikte tools of vanuit het perspectief van een praktijkvoorbeeld). Conclusie was dat single sourcing veel geld kan besparen, maar er bestond enige twijfel over toepasbaarheid in alle soorten projecten. Iedereen was er in elk geval (gelukkig) van overtuigd dat single sourcing meer betekent dan handleiding schrijven en iedere paragraaf in een online help topic stoppen (of andersom).

         culturele verschillen/schrijven voor een internationale markt: discussies kwamen al snel neer op het feit dat het niet alleen om localization van de documentatie gaat, maar in eerste plaats om localization van product. In de software-wereld gebeurt dat vaak al, maar op andere gebieden is ruimte voor verbetering.

         rol van de technisch schrijver (TS) in een ontwikkel/ontwerp team. Veelgehoorde klacht van technisch schrijvers: product is af, TS wordt ingeschakeld en moet binnen x aantal weken een handleiding af hebben. Zo werkt het dus niet. TS is eigenlijk de eerste gebruiker/tester van een product en komt vaakt fouten in product tegen. Als TS eerder was ingeschakeld hadden die fouten in een eerder stadium verholpen kunnen worden. Als TS laat wordt ingeschakeld, is er vaak geen tijd meer deze fouten te verbeteren. Tijdens Forum 2000 bleek dat steeds meer bedrijven van het nut van TS in ontwerpteam doordrongen raken.

         opleidingsprogramma's voor technisch schrijvers; waar zou zo'n programma uit moeten bestaan. Deze vraag speelt voornamelijk in de Europese landen. Veel discussies spitsten zich toe op de vraag of het belangrijk is dat studenten goed met elektronische hulpmiddelen leren omgaan. Iedere TS met praktijkervaring vindt van niet, omdat die steeds veranderen een beetje computer-literate zich wel redt met de diverse tools. Veel belangrijker voor de TS zijn vaardigheden op het gebied van interviewtechnieken (de juiste vragen stellen op het juiste moment aan de juiste persoon), analytisch denken/structureren van informatie, zich kunnen verplaatsen in de gebruiker etc. Uiteraard mag de schrijfvaardigheid van de TS als vanzelfsprekend beschouwd worden. Ook kwam ter sprake of het belangrijk is dat een TS vakkennis heeft op een bepaald gebied (bijvoorbeeld alleen een laborant (HLO) kan een handleiding bij apparatuur voor monstervoorbereiding schrijven). Algemene conclusie: vakkennis is zeker handig, maar vakkennis alleen garandeert niet dat er een bruikbare handleiding ontstaat. Eerdergenoemde waardigheden zijn belangrijker dan vakkennis.

Idea markets: grote ruimte met "activators", ieder met flipover; discussie over bepaald onderwerp, bijvoorbeeld voordelen/nadelen van documentatie papier/online, usability testing, omgaan met SME's (system matter experts), vereiste vooropleiding technisch schrijver, waar kijk je naar als je een technisch schrijver nodig hebt/welke kwaliteiten zijn belangrijk, schrijven voor internationale doelgroep-wat is er in dat geval belangrijk, hoe pak je zoiets aan.

Enkele plenaire sessies, waarvan de presentaties van Henrik Wigestrand ronduit hilarisch waren: hij liet een enorme verzameling voorbeelden van missers in documentatie zien, van eenvoudige (maar desastreuze) typfouten tot foutmeldingen met 500 woorden in een 8pt letttertype, zonder OK of Cancel knop. Hij heeft beloofd iets van zijn presentaties in zijn website te verwerken, maar dat is nog niet gebeurd.

 

Deze mix van mogelijkheden zorgde voor veel afwisseling en interactiviteit. Aan het eind van het jaar publiceren sprekers en activators een definitieve versie van hun verhaal of stellingen, met daarbij de belangrijkste resultaten van discussies.

Verder waren er de obligate stands met informatie van vakvereningen en van leveranciers van tools voor het maken van online documentatie. Ik heb nu dan ook een leuke stapel demo-CD's; als ik tijd heb volgt er een vergelijkend warenonderzoek.

 (Contents)

Courtesy of Margaretha Hopman, TechniDoc