Nå er det for sent å miste motet
En klagesang

Tekst: Henrik Wigestrand
Mel: Å jeg strever så med mine små, du

Fremført solo på Digitals kick-off i teltet på Ammerud i noenognitti,
etter at Marketing-ledelsen hadde foreslått for meg at revyfolkene
i firmaet kanskje kunne bidra til å løse opp stemningen litt.

Nå er det for sent å miste motet -
Kundene de kommer snart på fote;
og med Alpha-brikken
nøler de nok ikke
med å bytte ut det gamle skrotet.
Likevel, du -
for et hell, du!:
de tror mer på oss enn vi gjør selv, du !

Birger og så Ken og herr Falotti -
alle gamle guder, de har gått, de.
Men her sitter vi,
og jobber overtid,
ja, er det no' vi ikke har forstått, De?
gikk på grunne
mens de kunne,
går vi andre med vårt skip til bunnen ?

40 av de beste har fått pakke,
Flere uker gikk med til å snakke;
Og nå vil de sluke
lønnen for to uker
og de venter vi skal bare takke
for å slite
for så lite,
Men du vet jo vi går på med krummet nakke.

Noen kryper ned fra millionen,
for å føre an og holde tonen;
For når toget går,
så er man dum som står
igjen og kverulerer på stasjonen.
Vi skal slåss nå -
ja, til tross for
hva no'n ledere gjør med motivasjonen.

Bilene til sjefene - og koner -
koster oss omkring to millioner,
dét vil de beholde -
spiller ingen rolle
om man foreslår litt nye toner;
Reduksjoner?
Illusjoner!
Og betal din lunsj med åtte kroner!

Jeg vet ikke riktig hva de venter.
Tror de vi er mindre int'lligente?
Tror de vi er grønne?
Vi skal kutte lønnen
for at vi skal få igjen med renter.
Er det slik,
da blir du rik av
at du jobber gratis mens du venter.

Og de sier "Dette skal vi greie!"
(Like mye glød som Arne Scheie.)
Bukke, nikke, neie -
For en medarbeid'r er
billig're å leie enn å eie.
Nei, så jeg (-eh)
sier nei (-eh),
Misnøye er noe man skal pleie!

Ille nok men han italienske,
Men Falotti var i hvert fall menn'ske...
Rene skjære sorgen:
nå skal vi i Norge herses med og ledes av en svenske!
Triste dager!
Nederlaget!
Skal vi selge VAXer på systembolaget?


(Contents)(Previous)(Next)