Côte Sauvage
(Bretagne 1990)

©2001 Tekst & melodi: Henrik Wigestrand

Havet slår og slår.
Fjellet slår en sprekk.
Havet får en finger inn
og røsker stenen vekk.

lavvann lurer
til det lave             høyvann hamrer
ut i havet                                 lager furer
stenen glipper                     sanden klamrer
taket glipper             seg til klipper
havet hamrer

Havet lever.
    Havet krever.
        Klippen bever.
            Den vet hva den
                har i vente.
                    Havet smuldrer
                        fundamentet.

 

 Havet gnager.
    Havet sluker.
        Ikke dager,
            ikke uker,
                neida, mye,
                    mye lenger.
           Havet tar
    den tid det bruker.
Havet har
    den tid det trenger.

 

 

 

 

 

 

 

Havet buldrer.
    Grunnen rister.
        Klippen smuldrer.
            Klippen brister.
    Havet sliper
        ned med grusen.
            Mangt er gjort
                på ett årtusen.

Havet slår.
Tiden går.

Sand og mineraler
taper i mot vann.

Hav
spiser
land.

 

(Contents)(Previous)(Next)