Arkeologen/The archaeologist

Henrik hadde lenge lyst til å bli arkeolog - og så ble han det.

Han har jobbet som arkeolog - som feltleder og feltarbeider - i totalt ett års tid.
Dette skjedde i forbindelse med og etter mellomfag i nordisk arkeologi.

Erfaringene/fordelene ved denne typen aktivitet er mange:
· man kommer til stedene Gud glemte
· man har ingen annen fritidssyssel tilgjengelig enn alkohol
· man jobber og bor sammen med minst like spesielle typer

Blant Henriks pirk i fortiden kan følgende nevnes:

Middelalderens Tønsberg (5 meter på 870 år) Nedre Langgate, Tønsberg
Oslo på 1600-tallet Revierstredet, Oslo (under Norges Banks nybygg)
Gravhaug med underliggende boplass (fibulafunn) Hunn, Østfold
Jernvinnetuft (vikingtid/middelalder) Møsvatn, Telemark
Gravhaug Nannestad (ett jafs for mye med grabben... borte!)
Gravhaug Håkestad, Vestfold
Oslo på 1600-tallet Kontraskjæret, Oslo
Registrering av fangstanlegg og annet
fra steinalder og senere
Eiken/Knaben/Lyngdalsvassdraget (mildt sagt ulendt!)

Steinalderboplass
Les mer i E. Østmo: Auve. Bind II. Tekniske og Naturvitenskaplige Undersökelser. Norske Oldfunn XVII.

Auve, Vestfold
Jernproduksjon i vikingtiden Hovden i Setesdal
Hovden Jernvinnemuseum - Opplevelsesmuseum om jernutvinning (tekst, lyd & musikk) Hovden

Etter gjentatte møter med bønders og andre grunneieres møte med kulturvernloven, laget Henrik et kompromiss.

You no speak Norwegian?