Alle lette etter Anne Mette

Tekst & melodi: 2003 Henrik Wigestrand

Alle lette etter Anne Mette
da hun en dag plutselig forsvant.
Alle håpet at hun kom til rette;
søkte litt i frykt for hva man fant.
Mange hundre lette etter
én de aldri hadde kjent,
Og hvis Anne Mette hadde sett det,
alle som var med og lette,
ville dette da ha hendt?

Saken fikk jo snart det vante preget:
lite hjelp å få fra politi.
Samboer'n mistenk'liggjort i VG.
Dumt å ikke ha et alibi.
Hvorfor satt han der og ventet
på en jente som forsvant?
Overskrifter kan insinuere,
skape mistillit til flere,
før man ser hva som var sant.

(Av og til behøver man
no'n ord av Arnulf Øverland:)

Du har livet uten at du vet det.
Du har alt, men finner ingenting.
Men hvis du så gir deg til å lete,
går du ganske snart omkring i ring
.

Og de søkte Anne Mette,
slik hun var på leting selv.
Søker etter svar, men må kun gjette
ingen rette svar er lette,
(vi) mangler fasit likevel.

Og det heter "Den som leter, finner".
Hva man finner er en annen skål.
For i livet er'kke den som vinner
alltid den som kommer først til mål.

Og et liv kan gå på skinner,
og gå inn i en tunnel.
Ikke lett å vite hva man finner
når man kommer aller innerst,
aller innerst i seg selv.

Overvåkingskameraer viser
mennesker når de er underveis.
Vanligvis så viser de repriser (på repriser)
ikke lett å se en sistereis.
En som kjøper batterier
som skal vare til hun dør;
Som skal spille vakre melodier,
litt av sted fra skogens stier
til man glemmer hva man gjør.

Mange andre mennesker iblant oss
leter slik som hun òg hadde gjort,
Går omkring og håper noen fant oss
uten at man måtte gå seg bort.
Skal vi spørre når de tier?
Taushet er jo òg et svar.
Det de bare gjør og ikke sier
kan blir mer enn fantasier
om de svar vi ikke har.

Er det noe mer man kunne gjøre?
Var det noe mer man kunne sagt?
Taushet er så vanskelig å høre.
Ingen dør jo midt i første akt
Og et vakkert kvinneansikt
skjuler smerte litt for godt.
Det er ikke lett å tenke på det,
når vi bare kan
forstå det at vi ikke har forstått.

Alle lette etter Anne Mette
da hun en dag plutselig forsvant.
Alle håpet at hun kom til rette;
søkte litt i frykt for hva man fant.
Mange hundre lette etter
én de aldri hadde kjent,
Og hvis Anne Mette hadde sett det,
alle som var med og lette,
ville dette da ha hendt?

(ferdig 21. februar 2003, men for lang. Hva skal bort?)


(Contents)(Previous)